• جای کوهی

  نام فارسی : چای کوهی

  نام علمی : Stachys officinalis

  نام خانواده : Labiatae (نعناع)

 • اکلیل کوهی

  نام فارسی :اکلیل کوهی

  نام علمی :Rosmarinus officinalis

  نام خانواده :Labiatae

 • درخت کاکائو

  نام فارسی : درخت کاکائو

  نام علمی : Theobroma cacao

  نام خانواده : Sterculiaceae

 • زوفا

  نام فارسی : زوفا (هیزوپ)

  نام علمی : Hyssopus officinalis

  نام خانواده : Labiatae (نعناع)

 • تاتوره

  نام فارسی : تاتوره

  نام علمی : Datura stramonium

  نام خانواده : Solanaceae ( سیب زمینی)

 • آکاسیا

  نام فارسی: آکاسیا (تولید کننده ی صمغ عربی)

  نام علمی : Acacia Senegal

  نام خانواده: Mimosaceae (کهور)

 • مارچوبه

  نام فارسی : مارچوبه

  نام علمی : Asparagus officinale

  نام خانواده :Asparagaceae (مارچوبه)

 • درخت قهوه

  نام فارسی : درخت قهوه

  نام علمی : Coffea arabica

  نام خانواده : Rubiaceae (روناس)

 • گریپ فروت

  نام فارسی : گریپ فروت

  نام علمی : Citrus paradise

  نام خانواده : Rutaceae (مرکبات)

 • قره قات

  نام فارسی : قره قات (قره قاط)

  نام دیگر : سیاه گیله

   نام علمی : Vaccinium myrtillus

  نام خانواده : Ericaceae(خانواده قره قات)

طراحی سایت : پیام گستر